به سایت الکلی های گمنام ایران خوش آمدید

Mobile menu

.

تاریخچه ای ای در ایران

تاریخچه ای ای در ایران:

از اوایل دهه ی پنجاه شمسی ، گروه های 12 قدمی به صورت مقطعی چند بار در تهران تشکیل شدند و از تاریخ 1373/01/31 گروه های فوق با حمایت سازمان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر توسط چند نفر که در خارج از کشور بهبود پیدا کرده و با اصول 12 قدمی آشنا بودند راه اندازی گردید .

در سال 1373 اولین جلسه غیر رسمی ای ای به زبان انگلیسی در خانه ی یکی از اعضاء که در خارج از کشور پاک شده بود برگزار گردید که تعدادی از اعضاء که از خارج از کشور به ایران آمده بودند در آن شرکت داشتند .

در سال 1373  اطلاع رسانی در مورد ماهیت انجمن ای ای به مسئولین سازمان بهزیستی و مرکز بازپروری قرچک انجام گرفت و متعاقبا این مسئولین اشتیاق خود را برای دیدار و ارائه ی اطلاعات دقیق تر در این زمینه نشان دادند.

اولین ملاقات با مسئولین مرکز بازپروری قرچک انجام گرفت و در طی آن در مورد ماهیت و اهداف انجمن و چگونگی کارکرد این اصول توضیحات لازم داده شد که خوشبختانه با استقبال خوب آنها همراه بود و جهت بازدید از مرکز بازپروری هماهنگی های لازم را به عمل آوردند .

پس از یک وقفه ی طولانی بالاخره اولین جلسه ای ای در ایران در تاریخ 1378/02/14 در منزل یکی از اعضاء تشکیل شد و اولین جلسه رسمی ای ای درتاریخ 1378/07/17 در خیابان سهروردی جنوبی در شهر تهران در ساختمان جمعیت آفتاب برگزار گردید.