به سایت الکلی های گمنام ایران خوش آمدید

Mobile menu

.

1-  ما پذیرفتیم که در مقابل الکل عاجزیم و اختیار زندگیمان از دستمان خارج است .

2-  به این باور رسیدیم که نیرویی برتر از خودمان می تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند .

3-  تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی مان را به پروردگاری که خود درک می کردیم بسپاریم .

4-  یک ترازنامه اخلاقی بی باکانه و موشکافانه از خود تهیه کردیم .

5-  چگونگی دقیق خطاهای خود را به خداوند ، خود و یک انسان دیگر اقرار کردیم .

6-  آمادگی کامل پیدا کردیم که پروردگار کلیه نواقص اخلاقی ما را مرتفع کند .

7-  با فروتنی از او خواستیم کمبود های اخلاقی ما را برطرف کند .

8-  فهرستی از تمام کسانیکه به آنها زیان رسانده بودیم تهیه کردیم و در صدد جبران برآمدیم .

9-  بطور مستقیم در هر جا امکان داشت از افراد فوق جبران خسارت کردیم ، مگر در مواردی که انجام آن زیان مجددی بر ایشان و یا دیگران وارد کند .

10-  به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و در صورت قصور بلافاصله بدان اقرار کردیم .

 11-  از راه دعا و نیایش کوشیدیم به پروردگاری که خود درک می کردیم نزدیکتر شویم و فقط طالب آگاهی از خواست او برای خود و قدرت اجرایش شدیم .

12-  با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدمها ، سعی کردیم این پیام را به الکلی ها برسانیم و این اصول را در تمام موارد زندگی خود به اجرا در آوریم .